Jak korzystać z ESP?

 

Jak zarejestrować sie w ePUAP?

Po wejściu na stronę http://epuap.gov.pl/ wyświetli się strona główna platformy ePUAP, wówczas należy nacisnąć link „Załóż konto”. Po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik oświadcza,  że zgadza się z  jego postanowieniami przez   zaznaczenie „Akceptuję  powyższy   regulamin”.  Akceptacja   regulaminu pozwala  na kontynuację zakładania konta, należy nacisnąć przycisk „Dalej”. Następnie pojawia   się   ekran   do   zakładania   konta  Użytkownika. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć "załóż".

Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje regulaminu ePUAP i tym samym nie wyrazi zgody na przechowywanie swoich danych osobowych w systemie, konto dla tego użytkownika nie zostanie założone.Jak korzystać z ESP?

 

Aby można było skorzystać z ESP i złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta zapraszamy do zapoznania się instrukcją – "jak zarejestrować się w ePUAP?"


4 kroki -  jak wysłać dokument?

KROK I
Zalogowanie się i wybór właściwego formularza - Aby dotrzeć do właściwego wniosku należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni urząd z „katalogu usług”. Po czym w karcie „opis usługi” wybrać właściwy formularz umożliwiający złożenie wniosku (dostępny w części „Formularz”)

 

KROK II
Wypełnienie wniosku
- Należy wypełnić odpowiednie pola w poszczególnych sekcjach. Aby zapisać formularza kliknij „zapisz” – wniosek zostanie zapisany w dziale „moje dokumenty”, w sekcji „dokumenty robocze”.

 

KROK III
Wysłanie wniosku
- Aby wysłać wniosek należy przejść do edycji dokumentu, następnie podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (klikając przycisk „podpisz”), po czym wysłać do właściwego urzędu

 

KROK IV
Odebranie Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia
  - Wysłanie każdego dokumentu generuje wytworzenie tzw. Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP), co jest dla składającego prawnym potwierdzeniem przedłożenia wniosku. UPP można pobrać zaraz po wysłaniu dokumentu w sekcji „dokumenty odebrane”. 


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8.00-15.00) do Kancelarii Urzędu na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW
 
 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
INTERmedi@
projekt i programowanie INTERmedi@